Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

espalogo geniko

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013

Εκδήλωση με θέμα «Ολοκλήρωση των έργων ΕΣΠΑ. Αποτελέσματα και ωφέλειες» διοργανώνει στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015, στις 11:00, στην Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Ε. Χαλκιδικής.
Στόχος είναι η ενημέρωση για τα αποτελέσματα και τις ωφέλειες που προκύπτουν τόσο Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, όσο σε όλη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, από την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ, μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013 και συγχρηματοδοτήθηκαν από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η προσπάθεια αυτή –που έχει πολλούς «συνεταίρους»- συνεχίζεται και εντείνεται ακόμη περισσότερο στη νέα προγραμματική περίοδο ΣΕΣ 2014 – 2020, σε ολόκληρη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Οι παρεμβάσεις που έγιναν στην Κεντρική Μακεδονία μέσω του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 καλύπτουν πολλούς θεματικούς τομείς και έχουν αποφέρει και θα αποφέρουν απτά αποτελέσματα, συγκεκριμένες ωφέλειες για την καθημερινότητα των κατοίκων, καθώς και γενικότερα για την κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου μας.
Στον τομέα των μεταφορών, για ασφαλέστερες και πιο άνετες μετακινήσεις, που διευκολύνουν την μετακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων.
Στον τομέα του πολιτισμού, με στόχο την προστασία της κληρονομιάς μας, την ανάδειξη του πολιτιστικού προϊόντος και την προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού.
Στον τομέα του περιβάλλοντος, με σειρά έργων και δράσεων για την ορθολογική διαχείριση υγρών αποβλήτων και στερεών απορριμμάτων, με προφανείς ωφέλειες για την ποιότητα ζωής μας.
Στον τομέα των αστικών αναπλάσεων, με παρεμβάσεις για τη αναμόρφωση των λειτουργικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών του αστικού χώρου, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών σε δεκάδες αστικά κέντρα της Κεντρικής Μακεδονίας.
Στον τομέα της εκπαίδευσης, στον οποίο επενδύουμε το μέλλον μας, δημιουργώντας νέα σχολικά συγκροτήματα για χιλιάδες μαθητών και υλοποιώντας δράσεις για παιδιά με αναπηρία ή με μαθησιακή δυσκολία. Παρεμβάσεις και έργα με τα οποία παράλληλα βελτιώνονται αισθητά οι συνθήκες εξυπηρέτησης για τους γονείς και εργασίας για τους διδάσκοντες.
Στον τομέα της υγείας, με έργα εξοπλισμού για ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας και περίθαλψης, αλλά και με προνοιακές παρεμβάσεις οι οποίες χάρισαν ισότιμη διαβίωση σε χιλιάδες συνανθρώπους μας.
Στην ένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας με συγκεκριμένες δράσεις και με ενισχύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων, νέων και υφιστάμενων, για την τόνωση της επιχειρηματικότητας και την αναζωογόνηση της οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ανάλογες εκδηλώσεις πραγματοποιούνται και στις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες.