Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

kleisto

ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015 θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ», με προϋπολογισμό 495.709,56 ευρώ.
Προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών βελτίωσης της θεμελίωσης και επισκευής της μεταλλικής στέγης. Μεταξύ άλλων θα γίνουν χρωματισμοί των εσωτερικών χώρων του Κλειστού Γυμναστηρίου, ελαιοχρωματισμοί των ξύλινων επιφανειών καθώς και των σιδηρών επιφανειών. Επίσης θα αντικατασταθούν θύρες που έχουν καταστραφεί. Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου, στις οποίες θα γίνουν επεμβάσεις, σχετίζονται με τη θέρμανση και τον εξαερισμό και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Η τεχνική πρόταση είναι να αντικατασταθούν τα παραπάνω συστήματα που υπάρχουν με καινούργια σύγχρονα υψηλότερης ενεργειακής κλάσης. Επίσης θα τοποθετηθεί αυτοματισμός στη διαχείριση του συστήματος Τέλος θα γίνει αντικατάσταση του κυρίως ηλεκτρικού πεδίου που περιλαμβάνει και τον ηλεκτρικό πίνακα Θέρμανσης – Εξαερισμού και συντήρηση του πυροσβεστικού συγκροτήματος.
Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007 – 2013» Άξονας 4: «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» Μέτρο 41: «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης».