Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

dhmarxeio

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018, στις 14:00 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1) Λήψη απόφασης για την 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 &Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2018 (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ) (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2) Κατανομή προσωπικού για πρόσληψη στις Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
3) Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αγωγού ύδρευσης από γεώτρηση Ολύνθου για ενίσχυση υδρευτικών αναγκών οικισμού Καλυβών» αρ. μελ. 17/2017 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
4) Παραλαβή της υδραυλικής μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης ρέματος στη θέση Ε.Ε.Λ. της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης» αρ. μελ. 20/2017 (Εισηγ.: ΜΑΤΕΑΣ)
5) Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για ένα έτος (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
6) Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
7) Παραλαβή γενικών υπηρεσιών – εργασιών βάσει του Ν. 4412/16 άρθρο 219 (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
8) Κατάπτωση μέρους εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του αναδόχου ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗ ΕΥΚΛΕΙΔΗ του Αναστασίου κατόπιν μη επιστροφής αναπόσβεστου μέρους της προκαταβολής για την κατασκευή του έργου κατόπιν της διάλυσης της σύμβασης του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας του Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 67/2013 (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
9) Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου στον παραλιακό δρόμο Γερακινής (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
10) Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
11) Διαγραφές χρεών (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
12) Εξέταση αίτησης για άδεια σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης Δ.Κ. Πολυγύρου (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
13) Τροποποίηση κανονισμού άρδευσης Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
14) Αποδοχή ποσού 61.950,00€ και κατανομή για επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
15) Έγκριση και παραλαβή της: «Τοπογραφική μελέτη δανειοθαλάμων για την κατασκευή φραγμάτων στις θέσεις «Κεραμίδα» της Τ.Κ. Παλαιόχωρας και «Κλέφτη Βρύση» της Τ.Κ. Ριζών» (Εισηγ.: ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)
16) Οργάνωση εκδηλώσεων 10ου Φεστιβάλ Πολυγύρου (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
17) Επιχορήγηση συλλόγων (Εισηγ: ΒΟΡΔΟΣ)
18) Χρηματοδότηση έκδοσης εκπαιδευτικών βιβλίων – εντύπων (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
19) Ανανέωση άδειας χρήσης κολυμβητικής δεξαμενής (HAPPY DAYS) (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
20) Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου «Έργα υποδομής Κεντρικής Οδού ΔΚ Γαλάτιστας» αρ. μελ. 1/2015 (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
21) Παραχώρηση χώρου (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
22) Ορισμός επιτροπής καθορισμού τιμής μονάδος για δημοτικές εκτάσεις που προσκυρώνονται (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
23) Συνέχιση αρχικής σύμβασης για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης (Εισηγ.: ΜΑΤΕΑΣ)
24) Εξέταση αιτήσεων δημοτών για σύνδεση αγροτεμαχίων με το δίκτυο άρδευσης Τ.Κ. Ολύνθου (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
25) Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
26) Λήψη απόφασης για την Απευθείας αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. Γαλάτιστας (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
27) Έγκριση της προμήθειας και τρόπος εκτέλεσης του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δήμου Πολυγύρου
28) Επιλογή υδρονομέα άρδευσης για τη Δ.Ε. Ορμύλια, για αντικατάσταση του παραιτηθέντος Δημήτριου Μάλαμα (Εισηγ.: ΜΑΤΕΑΣ)
29) Ανταλλαγή εκτάσεων στον Βάβδο του Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
30) Ενίσχυση ενδεών (Εισηγ.:ΒΟΡΔΟΣ)
31) Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου Πολυγύρου και έγκριση δαπάνης για την μετακίνηση εκτός έδρας του Δημάρχου Πολυγύρου (Εισηγ.: ΣΑΡΑΝΤΗ)