Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

dhmarxeio

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018, στις 19:00. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη κοπή πίτας του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2018. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

1) Λήψη απόφασης επί της αίτησης περί εξέτασης του τέλους καθαριότητας και φωτισμού σε εποχιακά λειτουργούσες Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΡΔΟΣ.)
2) Δημοπράτηση του έργου «Αντιπλημμυρικό έργο στο Δ.Δ. Ολύνθου» με αριθμό μελέτης : 7/2011. Το έργο με Κωδικό ΟΠΣ 5002388 χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
3) Ένταξη στο πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2018 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
4) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Γαλάτιστας Δήμου Πολυγύρου (ΑΡ. ΜΕΛ.15/2014) (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
5) Λήψη απόφασης για την ένταξη του Δήμου στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
6) Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη παραχώρησης 10 μηχανημάτων έργου και οχημάτων από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
7) Ορισμός Εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Παραλιών ως Πολυσύχναστων (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
8) Ορισμός Εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)

9) Έγκριση τροποποιητικής μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση- τροποποίηση της με αριθμ. 645/28-01-2020 ΑΕΠΟ της υφιστάμενης τουριστικής κατασκήνωσης με την επωνυμία «ΣΙΘΩΝ» εκμετάλλευσης Κ. Αγνής Τορτοπίδη στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης της Δ.Ε. Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου».
10) Παραχωρήσεις χώρων (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΖΟΥΝΗ ΣΤ.).
11) Διαγραφές χρεών (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
12) Διοικητικές κυρώσεις για καταστήματα επί μη γνωστοποίησης/γνωστοποίησης αναληθών στοιχείων (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
13) Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη διάθεσης προς χρήση γεωργικού ελκυστήρα (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
14) Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ02 «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών» με τίτλο «Ανάπτυξη / αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς» (Εισηγ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
15) Αποδοχή ή μη αιτήματος της εταιρίας EUROTEL PALACE Α.Ε. – ΞΕΝ/ΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ για την ασφαλτόστρωση υφιστάμενης αγροτικής οδού και θέση σε κοινή χρήση τμήματος δημοτικής έκτασης εμβαδού 147,30 τ.μ. που θα ασφαλτοστρωθούν με δαπάνη της αιτούσης. (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
16) Ανάθεση υλοτομίας σε Δασικούς Συνεταιρισμούς των Κοινοτικών Δασών Βάβδου και Δουμπιών για το διαχειριστικό έτος 2018 (Εισηγ.: ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)
17) Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι) ή με δημοπρασία (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
18) Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για την κατασκευή του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Κ. Πολυγύρου» (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
19) Άδεια κοινόχρηστου χώρου – Οικονόμου Μαρία (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
20) Οργάνωση εκδηλώσεων αποκριάς 2018
21) Συμμετοχή του Δήμου Πολυγύρου στο «Σύμφωνο των Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια» (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
22) «Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση της λειτουργίας του κέντρου Ευρυεκπομπής του ραδιοφωνικού σταθμού «METROPOLIS 87,8 MHz» που ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «Γκαβάνη Ελευθερία» και είναι κατασκευασμένο στη θέση «Ύψωμα» Προφήτη Ηλία στο Δήμο Πολυγύρου, Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Γεωγραφικές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87): Χ=443.088,65, Υ=4.474.465,43 και λ=23ο 19′ 44,98′ και φ=40ο 25′ 7,93′ (κύρια θέση) ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 12ης ομάδας με Α/Α 3» (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
23) «Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση της λειτουργίας του κέντρου Ευρυεκπομπής του ραδιοφωνικού σταθμού «ΚΟΣΜΟΡΑΔΙΟ 95,1 MHz» που ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΣΜΟΡΑΔΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Ε.» και είναι κατασκευασμένο στη θέση «Ύψωμα» Προφήτη Ηλία στο Δήμο Πολυγύρου, Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Γεωγραφικές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87): Χ=443.095,09, Υ=4.474.436,24 και λ=23ο 19′ 44,66′ και φ=40ο 25′ 6,98′ (κύρια θέση) ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 12ης ομάδας με Α/Α 3» (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
24) «Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση της λειτουργίας του κέντρου Ευρυεκπομπής του ραδιοφωνικού σταθμού «88ΜΙΣΟ 88,5 MHz» που ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ε.Π.Ε.» και είναι κατασκευασμένο στη θέση «Ύψωμα» Προφήτη Ηλία στο Δήμο Πολυγύρου, Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Γεωγραφικές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87): Χ=443.080,62, Υ=4.474.437,34 και λ=23ο 19′ 44,65′ και φ=40ο 25′ 7,02′ ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 12ης ομάδας με Α/Α 3» (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
25) Ετήσια συνδρομή στην Ψηφιακή πύλη ΔήμοςData (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
26) Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
27) Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια ελαστικών (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
28) Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πολυγύρου και τα Νομικά Πρόσωπα για δύο (2) έτη (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
29) Μεταφορά των στοιχείων ακίνητης περιουσίας της Τ.Κ. Σανών στο υποθηκοφυλάκειο Πολυγύρου (Εισηγ.: ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)
30) Λήψη απόφασης για μετακίνηση εκτός έδρας Δημάρχου (Εισηγ.: ΣΑΡΑΝΤΗ)