Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

Δημαρχείο Πολυγύρου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 26-02-2021

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου θα πραγματοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 και ώρα 19:00.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/3-4-2020 τεύχος Α’), με τα παρακάτω θέματα:
1. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
2. Έγγραφο του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών για σχέδιο νόμου Υπουργείου Τουρισμού – Έκδοση ψηφίσματος (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
3. Επιτροπή Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων – Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος – Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν – Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου (Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος – Σήμανση)», αριθ. Μελ. 4/2016 (Εισηγ: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
4. Επιτροπή Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών του αγροτικού ιατρείου Τ.Κ. Ολύνθου, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων κατά τη 10η Ιουλίου 2019», αρ. μελ. 44/2019 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
5. Επιτροπή Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στο πάρκο «Αναψυκτήριο» οικισμού Ψακουδίων, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων κατά τη 10η Ιουλίου 2019», αριθ. Μελ. 49/2019 (Εισηγ.: ΜΑΤΕΑΣ)
6. Επιτροπή Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων από πλημμυρικά φαινόμενα (ολοκλήρωση)», αριθ. Μελ. 41/2019 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
7. Επιτροπή Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανόρυξη δύο (2) υδρευτικών γεωτρήσεων στις θέσεις “Παναγία” και “Τρανή Αχλάδα”», αριθ. Μελ. 36/2018 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
8. Επιτροπή Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση γεώτρησης στην περιοχή “ΓΗΠΕΔΟ” του οικισμού Ολύνθου» αριθ. Μελ. 5/2020 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
9. Ορισμός Εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής Ανέλκυσης Ναυαγίων (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
10. Ορισμός Εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
11. Ορισμός μελών (μηχανικών) για τις επιτροπές ελέγχου καταγραφής και αποτίμησης ζημιών σε πληγείσες επιχειρήσεις λόγω φυσικών καταστροφών στην Π.Ε. Χαλκιδικής (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
12. Ορισμός μηχανικού στην επιτροπή εκτίμησης κινητών και ακινήτων για το Νομικό Πρόσωπο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» (Εισηγ.: ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ)
13. Τροποποίηση κανονισμού ύδρευσης – άρδευσης (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
14. Ορισμός εκπροσώπων στα διοικητικά όργανα του Δικτύου Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Παρεμβάσεις στις σχολικές μονάδες του Δήμου Πολυγύρου», αρ. μελ. 17/2018 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
16. Έγκριση 2ης παρατάσεως ολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» με αρ. μελέτης: 17/2018 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
17. Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
18. Συγκρότηση των Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών, Παραλαβής Υπηρεσιών και Ενστάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πολυγύρου έτους 2021 (Εισηγ.: ΚΥΡΙΑΚΟΥ)
19. Ορισμός επιτροπής δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων – ακινήτων του Δήμου και αγορά ή μίσθωση πραγμάτων – ακινήτων ανηκόντων σε τρίτους (παρ. 1 άρθρ. 1 ΠΔ 270/81) (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
20. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου: «Έργα ενίσχυσης εξωτερικών υδραγωγείων οικισμών Δήμου Πολυγύρου» με αριθ. Μελέτης 40/2018 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
21. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή – ανακατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης και οικισμό Βατοπεδίου Δ.Κ. Ορμύλιας – Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων του Δήμου Πολυγύρου» αρ. μελ. 41/2019 μελέτης του Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: ΜΑΤΕΑΣ)
22. Λήψη απόφασης διάλυσης σύμβασης για τη σύνταξη της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΕΕΛ οικισμού Βάβδου Δ.Ε. Ανθεμούντα» (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
23. Λήψη απόφασης διάλυσης σύμβασης για τη σύνταξη της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΕΕΛ οικισμού Δουμπιών Δ.Ε. Ανθεμούντα» (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
24. Αίτημα του Δήμου ώστε Παλαιόκαστρο και Παλαιός Οικισμός να συμπεριληφθούν στο νέο υπό κατασκευή δίκτυο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
25. Θέση του Δήμου στα πλαίσια του νέου εκλογικού νόμου (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
26. Εξέταση αίτησης για άδεια σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης Πολυγύρου (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
27. Εξέταση αίτησης για άδεια σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης Πολυγύρου (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)