Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

paidikoi stathmoi

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΡΜΥΛΙΑΣ

O Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Δήμου Πολυγύρου ” ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ” κ. Καραφουλίδης Αναστάσιος έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’αριθμ. 176/22-02-2021 γνώμη για αναστολή λειτουργίας τμήματος /τμημάτων/σχολικής μονάδας λόγω κρούσματος COVID-19 , του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Ορμύλιας, του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής
2. Την ανάγκη προστασίας των δημοτών αλλά και περιορισμού της διασποράς του COVID-19, σύμφωνα με τις συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

αποφασίζει : την αναστολή λειτουργίας και των δυο τμημάτων του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Ορμύλιας για δεκατέσσερις ήμερες απο 22-02-2021 εως και 07-03-2021.