Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

dhmarxeio

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου θα πραγματοποιηθεί την Μ. Τρίτη 3 Απριλίου 2018 στις 14:00 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Οργάνωση – έξοδα φιλοξενίας Επιθεωρητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
2) Εξέταση αίτησης παραχώρησης χώρου 10 τ.μ. στην παραλία της Ορμύλιας στη θέση Πηγαδούδι (Εισηγ. ΜΑΤΕΑΣ)
3) Χορήγηση άδειας στον κ. Καγιακεϊσίδη Χριστόδουλο για στιγμιαία χρήση του πεζοδρομίου για είσοδο – έξοδο οχημάτων σε ιδιωτικούς χώρους (ΕΙΣΗΓ.: ΜΑΤΕΑΣ)
4) Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» (Εισηγ. ΜΑΤΕΑΣ)
5) Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων – Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου & Περιβάλλοντος – Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν – Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου (Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου & Περιβάλλοντος – Σήμανση) (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
6) Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Εισηγ.: ΣΑΡΑΝΤΗ)
7) Λήψη απόφασης για τη διαδικασία μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση του αρχείου Κότσιανου (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
8) Επιχορήγηση Δημοτικού Ραδιοφώνου (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
9) Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
10) Λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτου στην Δ.Ε. Γαλάτιστας (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
11) Παραλαβή γενικών υπηρεσιών – εργασιών βάσει του Ν. 4412/16 άρθρο 219 (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
12) Επιχορήγηση εκκλησιαστικής επιτροπής Ριζών για προαύλιο χώρο κεντρικής εκκλησίας (Εισηγ.: ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)
13) Απόδοση ποσοστού εισπραχθέντος ημερήσιου τέλους Λαϊκών Αγορών έτους 2017 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)