Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

gerakini6

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Λιμενικό Ταμείο δημιουργείται στον Δήμο Πολυγύρου με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος 17/2018. Σε αυτό μεταβιβάζεται πλέον όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του Κεντρικού Λιμενικού Ταμείου Χαλκιδικής, για τη περιοχή σκάλα Γερακινής – χερσαίοι χώροι κ.λ.π.. Κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναμένεται να ορισθεί το νέο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο και θα αναλάβει τη λειτουργία του.

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου κος Αστέριος Ζωγράφος τόνισε.
«Μετά από συντονισμένες προσπάθειές μας, πετύχαμε την ίδρυση και λειτουργία Λιμενικού Ταμείου, το οποίο πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει τα μέγιστα σε ότι αφορά την ανάπτυξη της περιοχής, καθώς και την παράλληλη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πέρα από τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά πλέον ο Δήμος Πολυγύρου.
Με τον ορισμό του νέου διοικητικού συμβουλίου, θα συνεχισθούν οι προσπάθειες για την υλοποίηση των στόχων και των ευεργετημάτων που μας παρέχει η ίδρυση ενός τέτοιου Ταμείου».