Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

Το κτίριο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απόκτηση Aπινιδωτή από συλλόγους

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής αποφάσισε να απευθυνθεί στους συλλόγους και σωματεία της Χαλκιδικής προκειμένου να πληροφορηθεί αν ενδιαφέρονται να αποκτήσουν Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή (AED) και να τον χρησιμοποιήσουν σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης στην περιοχή που δραστηριοποιούνται.
Το κόστος απόκτησής τους θα καλυφθεί από το ίδιο το Επιμελητήριο, σαν οικονομική ενίσχυση ως δράση του κάθε ενδιαφερόμενου συλλόγου.
Βασική προϋπόθεση για την απόκτησή του, ο κάθε σύλλογος ή σωματείο που εκδηλώσει το ενδιαφέρον του να προμηθευτεί έναν Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή (AED), είναι να επιλέξει και να δηλώσει όσο το δυνατό περισσότερα μέλη του, παράλληλα με τα μέλη του διοικητικού του συμβουλίου που θα εκπαιδευτούν στη χρήση του και την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και θα πιστοποιηθούν. Η πιστοποίηση των χρηστών θα γίνει κατόπιν ενός 6ωρου εκπαιδευτικού σεμιναρίου στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής, που θα πραγματοποιηθεί μέσω webinar (θεωρία) και δια ζώσης (πρακτική εξάσκηση). Οι σύλλογοι επίσης θα πρέπει να υποδείξουν στη διοίκηση του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, το σημείο που θα εγκατασταθεί και θα φυλάσσεται ο Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής (AED).
Σκοπός της πρωτοβουλίας αποτελεί η θωράκιση της υγείας των πολιτών, η πρόληψη και η στήριξη του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Παράλληλα επιτυγχάνεται η βέλτιστη πληθυσμιακή και χωρική κάλυψη με την τοποθέτηση Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (AED), τόσο σε πολυσύχναστες περιοχές όσο και σε απομακρυσμένα σημεία του νομού που βρίσκονται μακριά από μεγάλες δομές υγείας και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για να σωθεί η ζωή ενός ανθρώπου.
Επιπλέον η αξιοποίηση και η χρησιμοποίηση των Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (AED), από τους συλλόγους και τα σωματεία σε όσο το δυνατό περισσότερες περιοχές του νομού θα αποτελέσει ένα ισχυρό πλεονέκτημα για τον τόπο μας και τον τουρισμό του. Λόγω του μεγάλου αριθμού των επισκεπτών και των τουριστών που κατακλύζουν τη Χαλκιδική κάθε χρόνο, η ύπαρξη των σωτήριων μηχανημάτων σε διάφορα σημεία της, ουσιαστικά προστατεύει την ζωή των επισκεπτών της και δίνει επιπλέον αξία στον προορισμό, ενώ ο νομός μας θα προβάλλεται ως ένας ασφαλής προορισμός που μπορεί να προσφέρει μοναδικές και αυθεντικές εμπειρίες στον επισκέπτη.
Οι σύλλογοι μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας την φόρμα με τα στοιχεία που απατούνται έως Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022.