Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

dromos galatista

ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Τα πρώτα πέντε χιλιόμετρα του τμήματος «Γαλάτιστα – Θέρμη», του οδικού άξονα «Θεσσαλονίκη – Πολύγυρος», δόθηκαν στην κυκλοφορία παρουσία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή.
Το συνολικό μήκος της οδού φτάνει τα 12,5 χλμ και χωρίζεται σε δύο τμήματα: Από τη Θέρμη μέχρι τα όρια του Νομού Θεσσαλονίκης, μήκους 7,6 χλμ και από τα όρια του Νομού Θεσσαλονίκης μέχρι τη Γαλάτιστα, μήκους 4,9 χλμ.
Στο πρώτο τμήμα από τη Θέρμη μέχρι τα όρια του Νομού Θεσσαλονίκης, έχει ολοκληρωθεί πλήρως το πρώτο κομμάτι, μήκους περίπου ενός χλμ εντός του οικισμού Ν. Ραιδεστού. Στα υπόλοιπα 6,8 χλμ οι εργασίες έχουν προχωρήσει σε ποσοστό περίπου 50% και ειδικότερα έχουν ολοκληρωθεί οι χωματουργικές εργασίες και τα δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης, ενώ υπολείπονται εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών.
Το δεύτερο τμήμα του έργου, από τα όρια του Νομού Θεσσαλονίκης μέχρι τη Γαλάτιστα, μήκους περίπου 5 χλμ (εκ των οποίων 3,2 χλμ νέας χάραξης και 1,7 χλμ διαπλάτυνσης), είναι και το σημαντικότερο. Και αυτό καθώς υποκαθιστά υφιστάμενο οδικό τμήμα, το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο, λόγω στενότητας και ολισθηρότητας οδοστρώματος και δυσμενών γεωμετρικών χαρακτηριστικών. Το τμήμα αυτό ολοκληρώθηκε σε διάστημα 14 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, η οποία είχε συνολική διάρκεια 30 μηνών.
Η ολοκλήρωση δηλαδή των τριών από τα τέσσερα τμήματα του έργου, συνολικού μήκους περίπου 5,8 χλμ, πραγματοποιήθηκε στο μισό του συμβατικού χρόνου.
Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονται επίσης:
·Η πλήρης αναμόρφωση οκτώ ισόπεδων κόμβων
·Η αναβάθμιση και ανακατασκευή των κάθετων και δευτερευουσών οδών στις θέσεις των κόμβων
·Η κατασκευή υπόγειου αγωγού ομβρίων στον οικισμό Ν. Ραιδεστού
·Η παραλλαγή του δικτύου ύδρευσης των Βασιλικών
·Μικρά τεχνικά (τάφροι, μικροί κιβωτοειδείς οχετοί, σωληνωτοί οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης)
·Μεγάλα τεχνικά (μία γέφυρα, δύο άνω διαβάσεις, ένας μεγάλος κιβωτοειδής οχετός)