Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

kipseles

Αιτήσεις για τις δράσεις «Εξοπλισμός για την διευκόλυνση των μετακινήσεων- αντικατάσταση κυψελών» και «Οικονομική στήριξης της Νομαδικής Μελισσοκομίας»

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής καλεί όλους τους Μελισσοκόμους δικαιούχους των δράσεων

«Εξοπλισμός για την διευκόλυνση των μετακινήσεων- αντικατάσταση κυψελών» και «Οικονομική στήριξης της Νομαδικής Μελισσοκομίας» να προσέλθουν στο κέντρο Μελισσοκομίας Χαλκιδικής (Νικήτη), ή στο Μελισσοκομικό Κέντρο Κεντρικής Μακεδονίας (Θέρμη, Θεσσαλονίκης),  μέχρι 10-02-2022 προκειμένου να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς ενίσχυση.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα:

1) ΔΑΟΚ Χαλκιδικής τηλ.2371351216

2) Κέντρο Μελισσοκομίας Χαλκιδικής (Νικήτη)  τηλ 2375020113

3) Μελισσοκομικό Κέντρο Κεντρικής Μακεδονίας (Θέρμη) τηλ. 2310471110 (επιλογή 3)