Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

iatrikos syllogos

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Από 1/9/2020 σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Υγείας η συνταγογράφηση αντιβιοτικών θα γίνεται πλέον μόνο ηλεκτρονικά .
Τα φαρμακεία δεν μπορούν να χορηγούν αντιβιοτικά χωρίς ηλεκτρονική συνταγή από τον θεράποντα ιατρό.
Χειρόγραφες συνταγές εκτελούνται μόνο στις εξής περιπτώσεις:

Α)Ασφαλισμένοι φορέων που δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.
Β)Πολίτες (τουρίστες) από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής ένωσης καθώς και οι Ευρωπαίοι πολίτες που δεν έχουν ΕΚΑΑ(Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας).
Γ)Μετανάστες, που για διάφορους λόγους δεν έχουν αποκτήσει ΑΜΚΑ ή Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ).
Δ)Ασθενείς για τους οποίους εισάγονται εκτάκτως και ατομικά μέσω ΙΦΕΤ φάρμακα εξωτερικού (μικροδέματα).