Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

piano bioli

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΩΔΕΙΩΝ

Την άρση των ηλικιακών περιορισμών για τους μαθητές των Ωδείων κάτω των 11 ετών καθώς και την άρση της απαγόρευσης μαθημάτων κρουστών και ατομικής φωνητικής διδασκαλίας ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/255419/6694 ΦΕΚ 2037/Β/30-5-2020 από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου στο Δημοτικό Ωδείο Πολυγύρου ξεκινούν τα μαθήματα, για όλoυς τους σπουδαστές ανεξαρτήτως ηλικίας.
Ως προς τη φωνητική διδασκαλία, επιτρέπεται μόνο η ατομική διδασκαλία, προβλέπεται υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής προστατευτικής μάσκας για τον δάσκαλο, απόσταση 1,5 μέτρου και προαιρετική χρήση χωρίσματος από Plexiglas.
Ως προς την ψαλμωδία στις Σχολές Βυζαντινής Μουσικής, η πορεία της υγειονομικής καμπύλης θα καθορίσει το χρονικό σημείο άρσης των περιορισμών.
Ως προς τη διδασκαλία και χρήση κρουστών οργάνων και τυμπάνων, προβλέπεται υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής προστατευτικής μάσκας για τον δάσκαλο, απόσταση 1,5 μέτρου και προαιρετική χρήση χωρίσματος από Plexiglas.
Η διδασκαλία και χρήση πνευστών οργάνων δεν επιτρέπεται. Η πορεία της υγειονομικής καμπύλης θα καθορίσει το χρονικό σημείο άρσης των περιορισμών.
Το Δημοτικό Ωδείο Πολυγύρου ενημερώνει ότι έχουν ληφθεί και τηρούνται αυστηρά όλα τα μέτρα και οι κανόνες υγιεινής για τον περιορισμό της διασποράς του Covid-19.