Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

doy

ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΔΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

H Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου, προκειμένου να καλύψει μία (1) θέση αποφοίτου Ι.Ε.Κ. (Σχετικής Ειδικότητας) για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης, δέχεται αιτήσεις υποψηφίων μέχρι 19/06/2020.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στο γραφείο του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου ή μέσω fax και email.