Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

dhmarxeio

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

Ο Δήμος Πολυγύρου λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα μέτρα για τον covid-19, όπως αυτά πρόκειται να εφαρμοστούν για το επίπεδο 2, ανακοινώνει ότι αναστέλλει από 12-10-2020 έως 26-10-2020 τις παραχωρήσεις δημοτικών χώρων αρμοδιότητάς του (πολιτιστικά κέντρα, κέντρα νεότητας, αίθουσες – θέατρα – γυμναστήρια σχολικών μονάδων κλπ) σε όλες τις δημοτικές ενότητες και σε όλους ανεξαιρέτως τους πολιτιστικούς συλλόγους που τους χρησιμοποιούν.
Ο Δήμος Πολυγύρου κατανοεί τη δυσχέρεια που επιφέρει στους πολιτιστικούς συλλόγους αλλά γνωρίζει πως πρακτικά είναι αδύνατη η τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων και λοιπών μέτρων ασφάλειας.

Η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και ειδικότερα ο αγώνας κατά του κορωνοϊού πρέπει να αντιμετωπιστεί με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα από όλους μας.