Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

ilektrologos

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Από το Τμήμα Επαγγέλματος της Π.Ε Χαλκιδικής σχετικά με τις αντιστοιχίσεις επαγγελματικών αδειών ανακοινώνονται τα ακόλουθα:
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ: Η αντιστοίχιση των παλαιών αδειών μηχανημάτων έργου παρατείνεται έως την 13η-3-2016.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ: Η αντιστοίχιση των παλαιών αδειών εξακολουθεί να είναι σε ισχύ.
ΨΥΚΤΙΚΟΙ: Η αντιστοίχιση των παλαιών αδειών λήγει την 17η-1-2016.
Περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Επαγγέλματος Π.Ε Χαλκιδικής (Διοικητήριο 1ος όροφος, γραφείο 49, τηλ.: 2371351400, 2371351470).