Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

spitia

ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ Τ.Μ. ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Από το Δήμο Πολυγύρου ανακοινώνεται ότι όσοι έχουν τακτοποιήσει αυθαίρετα κτίσματα με τους Ν. 4178/13, 4014/11, 3843/10 και όσοι έχουν δηλώσει στο παρελθόν εκ παραδρομής ανακριβή τετραγωνικά μέτρα των κατοικιών τους ή και άλλων κτισμάτων να προσέλθουν στα Δημοτικά Καταστήματα στον Πολύγυρο, τη Γαλάτιστα, την Παλαιόχωρα και την Ορμύλια, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προκειμένου να δηλώσουν τα πραγματικά στοιχεία των κτισμάτων μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2015.
Παράλληλα ειδικά συνεργεία του Δήμου Πολυγύρου, στελεχωμένα με μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας, ξεκινούν ελέγχους σε όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου έτσι ώστε να διαπιστωθεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων.
Σε περίπτωση μη προσέλευσης και μη δήλωσης όπως και σε περίπτωση ανακριβών δηλώσεων θα επιβληθούν τα υπό του νόμου οριζόμενα πρόστιμα.