Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

Το κτίριο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής

Αποτελέσματα του 7ου κύματος του Βαρόμετρου της Οικονομίας της Χαλκιδικής

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής στο πλαίσιο στήριξης των επαγγελματιών μελών του, διεξάγει τη δίμηνη έρευνα Βαρόμετρο της Οικονομίας της Χαλκιδικής, προκειμένου να καταγραφούν οι απόψεις και τα προβλήματα των επιχειρηματιών της περιοχής και να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις και κινήσεις, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Παραμένει θετικό το πρόσημο και ανοδική η τάση για τον δείκτη οικονομικής συγκυρίας των επιχειρήσεων της Χαλκιδικής στην έναρξη της τουριστικής σεζόν
Στο +3,9% ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας για τις επιχειρήσεις της Χαλκιδικής, από +2,4% του προηγούμενου κύματος, ενώ κυριαρχεί αισιοδοξία και η προσδοκία για καλύτερα αποτελέσματα, κατά την έναρξη της τουριστικής σεζόν.

Μέτρια κρίνεται η επίδοση των επιχειρήσεων από το μεγαλύτερο ποσοστό
12% καλή, 24% ικανοποιητική, 48% μέτρια και 16% κακή, εκτιμούν οι επιχειρηματίες της Χαλκιδικής την κατάσταση των επιχειρήσεων τους. Ωστόσο τα αποτελέσματα συγκρινόμενα με το προηγούμενο κύμα δείχνουν αυξητική τάση των θετικών αποτελεσμάτων.

Σταδιακά αυξάνεται ο τζίρος των επιχειρήσεων της Χαλκιδικής
20% δηλώνει ότι αυξήθηκε ο τζίρος της επιχείρησής τους, 51% παρέμεινε ίδιος, ενώ 29% ότι μειώθηκε.

Οι επιχειρήσεις διατηρούν το προσωπικό τους και προσλαμβάνουν νέο
36% δηλώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό, 58% ότι θα διατηρήσει το υπάρχον, ενώ μόλις 6% δηλώνει ότι θα προβεί σε απολύσεις.

Σχεδόν 9 στους δέκα αναμένουν καλύτερες ή έστω ίδιες επιδόσεις για τις επιχειρήσεις τους
60% δηλώνει ότι περιμένει να είναι καλύτερη η κατάσταση της επιχείρησής του, 27% ίδια, ενώ μόλις 13% εκτιμά ότι, θα είναι χειρότερη.

Ιδιαίτερα υψηλό το ποσοστό των επιχειρήσεων, που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην εύρεση προσωπικού
Σχεδόν 4 στους 10 δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολία στην εύρεση προσωπικού, καθώς τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι 58% δεν αντιμετώπισε δυσκολία, σε σύγκριση με 42% που δήλωσε το αντίθετο.

Ενέργεια, φόροι και ασφαλιστικές εισφορές δυσκολεύουν την επιχειρηματική καθημερινότητα στη Χαλκιδική
35% δηλώνει ότι δυσκολεύεται να πληρώσει τους λογαριασμούς ενέργειας (ρεύμα, αέριο, κλπ), 22% τους φόρους, 20% τις ασφαλιστικές εισφορές, 7% την πληρωμή δανείων, 6% τους προμηθευτές, 3% τα ενοίκια, ενώ μόλις 7% δηλώνει ότι δεν αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πληρωμή των υποχρεώσεων της επιχείρησής του.

Οι εκλογές δεν φαίνεται να επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων της Χαλκιδικής
52% δηλώνει ότι οι συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις δεν θα επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία της επιχείρησής τους, 36% ότι θα την επηρεάσουν, ενώ 12% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει, δεν απαντά.

Την έρευνα διεξήγαγε η εταιρεία Interview, κατά τους μήνες Απρίλιο-Μάιο 2023. Το δείγμα αποτελείται από 355 επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών, μέλη του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, η συμμετοχή των οποίων είναι προαιρετική.

Το link με τα αποτελέσματα της έρευνας και τα σχετικά γραφήματα βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής (www.epihal.gr).