Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

αρκούδα ατο δάσος

Ενημέρωση σχετικά με την παρουσία αρκούδας στην Π.Ε. Χαλκιδικής

Η Δ/νση Δασών Π.Ε. Χαλκιδικής εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση σχετικά με την παρουσία αρκούδας στην Χαλκιδική:
«Σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές των Δασαρχείων Αρναίας και Πολυγύρου εντοπίστηκε αρκούδα στον Νομό μας. Άμεσα και όπως ορίζει η με αριθμό πρωτ. 104180/433/5-2-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) (ΦΕΚ: 272/τ.Β΄/7-2-2014) συγκροτήθηκε η Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης «κρίσεων» (περιστατικών προσέγγισης – αλληλεπίδρασης αρκούδας (Ursus arctos) σε κατοικημένες περιοχές της Π. Ε. Χαλκιδικής) η οποία και συνεδρίασε την Τετάρτη 31-05-2023 στο δασικό κτίριο στον Πολύγυρο. Η άνω επιτροπή στελεχώνεται από εκπροσώπους των παρακάτω φορέων:
· Δασική Υπηρεσία (Δ/νση Δασών Χαλ/κης, Δασαρχεία Αρναίας και Πολυγύρου)
· Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής,
· Δήμος Πολυγύρου
· Δήμος Αριστοτέλη
· Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Χαλκιδικής
· Δ/νση Αγρ. Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Χαλκιδικής
· ΕΛ.Γ.Α Υποκ/μα Θεσσαλονίκης
· Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης
· ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ
· ΚΑΛΛΙΣΤΩ
· Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδικής
· Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. Μονάδα Διαχείρισης Λαγκαδά
Κατά την συνεδρίαση συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα άμεσα μέτρα που πρέπει να ληφθούν μέσα στα πλαίσια που ορίζει η άνω Κ.Υ.Α., όπως και την σύγκλιση της Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς η Χαλκιδική θεωρείται ιδιάζουσα περίπτωση και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην ορθολογική διαχείριση του ως άνω γεγονότος».