Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

planodio-emporio

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

500 νέες άδειες υπαιθρίου πλανοδίου θα χορηγηθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα κατά τόπους Τμήματα Εμπορίου των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από τις 30-11-2015 έως και τις 15-01-2016 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Περισσότερες πληροφορίες στο τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Χαλκιδικής – Διοικητήριο – γραφείο 20 (ισόγειο) και στο τηλέφωνο 2371351220.
Κατεβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος