Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

dimotikosymboulio1

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Με 9 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πολυγύρου την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015 στις 14:00.
Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:

1. Διαβίβαση αίτησης και εισήγησης για έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΩΝ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» με αρ. μελ. 185-2011 (Εισηγ.: Δ. Ζαγγίλας)
2. Διαβίβαση αίτησης και εισήγησης για έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 81-2012 (Εισηγ.: Δ. Ζαγγίλας)
3. Διαβίβαση αίτησης για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Εσωτερική οδοποιία στο Δήμο Πολυγύρου” της υπ’ αριθ. Μελ. 40/2012 της ΤΥΔΚ Ν. Χαλκιδικής (Εισηγ.: Δ. Κοντογιώργης)
4. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου : «Αποκατάστασης – Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών – Ύδρευση Πολυγύρου» με αρ. μελέτης Τ.Υ. Δήμου Πολυγύρου 154/2012 (Εισηγ.: Χρ. Βορδός)
5. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου : «Αποκατάστασης – Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών – Ύδρευση Βραστάμων και Σανών» με αρ. μελέτης Τ.Υ. Δήμου Πολυγύρου 153/2012 (Εισηγ.: Χρ. Βορδός)
6. Εξέταση του τέλους καθαριότητας και φωτισμού σε εποχιακά λειτουργούσες Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις (Εισηγ.: Χρ. Βορδός)
7. Διαγραφές χρεών (Εισηγ.: Χρ. Βορδός)
8. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (Εισηγ.: Χρ. Βορδός)
9. Λήψη απόφασης για κάλυψη εξόδων του Εθίμου στης Καμήλας της Δ.Κ. Γαλάτιστας (Εισηγ.: Ι. Σιμώνης)