Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

Δράση για την Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς

Δράση στο πλαίσιο της 16ης Οκτωβρίου – Ημέρας Επανεκκίνησης Καρδιάς οργανώνει η Νέα Βάση Ετοιμότητας Επίλεκτης Ομάδας Ειδικών Αποστολών ΔΕ Ζερβοχωριων. Θα πραγματοποιήσει στην πλατεία του Δημαρχείου Πολυγύρου δωρεάν επιδείξεις στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και στη χρήση του αυτόματου εξωτερικού Απινιδωτή με τη βοήθεια προπλασμάτων και εκπαιδευτικών απινιδωτών.
Οι επιδείξεις θα γίνουν την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου από τις 10:00 έως τις 12:30 και από τις 16:00 έως τις 19:00.