Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

hengas

Eργασίες για την πλήρωση του δικτύου διανομής ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ στον ΠΟΛΥΓΥΡΟ

Ξεκινούν οι εργασίες για την πλήρωση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στον Πολύγυρο. Η εταιρεία φυσικού αερίου Hengas, με ανακοίνωση της επισημαίνει: «Οι εργασίες ξεκινούν την Τρίτη 18 Οκτωβρίου και ολοκληρώνονται την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου σύμφωνα με το κάτωθι αναλυτικό χρονοδιάγραμμα:
Τρίτη 18/10
• 9:30 – 11:30 π.μ. Αποκλεισμός κυκλοφορίας επί της Χαρ. Τρικούπη από το ύψος της Παπαδιαμάντη έως το ύψος της Κωνσταντινουπόλεως.
Τετάρτη 19/10
• 8:00 – 9:30 π.μ. Αποκλεισμός κυκλοφορίας επί της Αθ. Καραγκάνη από το ύψος της Χαρ. Τρικούπη έως το ύψος της Φραντζή.
• 9:00 – 11:00 π.μ. Αποκλεισμός κυκλοφορίας επί της Πολυτεχνείου από το ύψος της 22ας Απριλίου έως το ύψος της Γεωρ. Τερτσέτη.
• 11:00 – 13:00 π.μ. Αποκλεισμός κυκλοφορίας επί της συμβολής των οδών Ολυμπίου και Φαρμάκη
• 12:30 – 14:30 π.μ. Αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας επί της Χαρ. Τρικούπη από το ύψος Παπαδιαμάντη έως το ύψος της Γαληνού με κατεύθυνση βόρεια.
Τα οχήματα θα κυκλοφορούν εναλλάξ στο εναπομείναν τμήμα οδοστρώματος.
Πέραν του περιορισμένου χρονικά αποκλεισμού της κυκλοφορίας σε μερικές οδούς, οι εργασίες δεν θα προκαλέσουν κάποια ουσιώδη μεταβολή στην καθημερινή δραστηριότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων του Πολυγύρου, θα υλοποιηθούν δε με την τήρηση των αυστηρότερων μέτρων σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο και τις τεχνικές προδιαγραφές. Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών συνεργεία της HENGAS θα βρίσκονται στα σημεία των εργασιών. Στα σημεία εξαέρωσης του δικτύου είναι πιθανό να παρατηρηθεί για μικρό χρονικό διάστημα οσμή, η οποία όμως είναι απολύτως φυσιολογική και δεν εγκυμονεί κινδύνους.
Υπεύθυνοι για την ομαλή υλοποίηση της διαδικασίας πλήρωσης είναι ο επικεφαλής της Τεχνικής Υπηρεσίας της εταιρείας μας Σωκράτης Στούμπος (6981834827) και ο προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύων Βύρωνας Τσακίρης (6936028997), οι οποίοι είναι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση».