Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

dimotikosymboulio1

ΈΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016 στις 14:00 με θέμα ημερήσιας διάταξης την έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2014.