Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

ogodi

ΡΙΨΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Ο Δήμος Πολυγύρου και το Τμήμα Καθαριότητας στην καθημερινή προσπάθεια που καταβάλει να διατηρήσει τον Δήμο καθαρό (ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού εντός των διοικητικών του ορίων), ενημερώνει τους Δημότες και κατοίκους του Δήμου Πολυγύρου ότι δεν έχει οποιαδήποτε αρμοδιότητα για την περισυλλογή και απόρριψη ογκωδών απορριμμάτων, που προέρχονται από κλάδεμα δέντρων, κήπους κ.λ.π., έπιπλα, στρώματα, ηλεκτρικές συσκευές κ.ά. και κατά συνέπεια απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη ογκωδών και πάσης φύσεως άλλων αντικειμένων σε οποιοδήποτε κοινόχρηστο χώρο.
Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος Πολυγύρου θα εφαρμόσει τις κείμενες διατάξεις καθώς επίσης και την υπ. αριθμ. 181/10-6-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου σύμφωνα με την οποία προβλέπονται οι ανάλογες κυρώσεις. Οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι οι ίδιοι να φροντίζουν για την απομάκρυνση των ογκωδών απορριμμάτων τους και μάλιστα με ευθύνη τους και δικές τους δαπάνες.
Ενημερωτικά σας γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ιδιώτες που ασχολούνται με το αντικείμενο, οι οποίοι έχουν τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και έχουν συνάψει συμβάσεις με τα συστήματα διαχείρισης ογκωδών απορριμμάτων Α.Ε.Κ.Κ. σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 ΦΕΚ 1312Β΄/24-8-2010.
Ελπίζουμε σε μια καθημερινή και συνεχή συνεργασία των Δημοτών και των Δημοτικών υπηρεσιών καθαριότητας ώστε ο Δήμος μας να παραμείνει καθαρός καθώς η καθαριότητα είναι υπόθεση όλων μας.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕΚΚ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

• Ι. ΚΟΥΦΙΔΗΣ – Ι. ΚΤΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ Τ.Κ.63200, (Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Χαλκιδικής Ο.Ε.), Τηλ. 23730 23010, 22042, 22039

• Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ. Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 93Α Τ.Κ .54627, Τηλ. 2310 595084 – 85 www.anakem.gr

• ΨΑΡΡΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ Α.Ε.Κ.Κ. Α.Μ.Κ.Ε. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑΣ 8 Τ.Κ. 56224, ΕΥΟΣΜΟΣ Τηλ. 2310 587760, 587763 www.psarras-enallaktikidiaxeirisi.eu