Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

dia vioy mathisi

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014 υλοποιούνται για την εκπαιδευτική περίοδο 2014-2015 τα πρώτα τμήματα στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Πολυγύρου των παρακάτω θεματικών ενοτήτων.
1.Ιταλικά: Δευτέρα και Παρασκευή 16.00-21.00 (2 τμήματα)
2.Διακόσμηση: Δευτέρα και Παρασκευή 17.00-22.00 (2 τμήματα)
3.Υπολογιστές (Word-Internet): Τρίτη και Πέμπτη 17.00-20.00
Ως χώρος υλοποίησης ορίζεται το Γυμνάσιο Πολυγύρου. Η επιλογή των συμμετεχόντων πραγματοποιήθηκε με σειρά προτεραιότητας βάσει αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησής τους, και ανάλογα με τη σειρά προτιμήσεών τους.
Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν τηλεφωνικά για την ημερομηνία και ώρα των μαθημάτων στα τηλέφωνα που δήλωσαν στην αίτηση συμμετοχής τους.
Για την έναρξη των υπόλοιπων θεματικών ενοτήτων οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν σχετικά με τον ίδιο τρόπο.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6942812813 κα. Φωτεινή Σαμαρά και 2371350701, κα. Βάσω Τριανταφύλλου.