Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟΝ Β. ΠΟΛΥΓΥΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

Από την Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου Πολυγύρου ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μετρήσεων του Κέντρου Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Αντιρρύπανσης Χαλκιδικής (ΚΕ.Π.Α.Μ.Χ. Α.Ε.) το νερό ύδρευσης στον Β. Πολύγυρο και το Παλαιόκαστρο είναι κατάλληλο προς χρήση.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από την ανόρυξη των δύο νέων γεωτρήσεων στις περιοχές «Παναγία» και «Βατόνια» τρέχουν οι διαδικασίες για την κατασκευή των αναγκαίων υδρευτικών έργων υποδομής, ώστε να θωρακισθεί πλήρως η πόλη του Πολυγύρου και το Παλαιόκαστρο και να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη ποσότητα και ποιότητα νερού, πρόκειται όμως για χρονοβόρες ιεραρχικά διαδικασίες που τις ορίζει ο νόμος και αναμένουμε τις σχετικές εγκρίσεις για να προχωρήσουμε άμεσα.