Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

leader2

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙKH ΣΥΝΑΝΤΗΣH ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ LEADER

Ενημερωτικές συναντήσεις στο πλαίσιο της προκήρυξης του νέου προγράμματος CLLD/LEADER 2014 – 2020 οργανώνει η ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.. Η συγκεκριμένη εκδήλωση για το Δήμο Πολυγύρου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016, στις 19:30, στο Δημαρχείο.