Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

kreata

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΧ

Οδηγίες προς ενημέρωση και προστασία της υγείας των καταναλωτών δίνει το Τμήμα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής εν όψει της αυξημένης κατανάλωσης κρεάτων και κρεατοσκευασμάτων που θα παρατηρηθεί αυτές τις ημέρες.
1) Αποφεύγετε την αγορά χοιρινών – αμνοεριφίων και άλλων κρεάτων που προέρχονται από σφάγια που δεν έχουν κρεοσκοπηθεί.
Τα σφάγια αυτά στερούνται τη σφραγίδα του υγειονομικού ελέγχου, τη σφραγίδα προέλευσης και πιστοποίησης του είδους.
 Για κρέατα που προέρχονται από ζώα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και εσφράγησαν σε Ελληνικό σφαγείο όλες οι σφραγίδες είναι χρώματος λαμπρού κυανού (τυρκουάζ) και φέρουν σφραγίδα με τη λέξη ΕΛΛΑΣ.
 Για κρέατα που προέρχονται από ζώα που γεννήθηκαν σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εσφάγησαν σε ελληνικά σφαγεία όλες οι σφραγίδες είναι χρώματος λαμπρού κυανού (τυρκουάζ) και μία εκ των σφραγίδων φέρει το όνομα της χώρας γέννησης.
 Για κρέατα που προέρχονται από ζώα που γεννήθηκαν σε τρίτες χώρες και εσφάγησαν σε Ελληνικό σφαγείο όλες οι σφραγίδες είναι χρώματος καστανού και μία εκ των σφραγίδων φέρει το όνομα της τρίτης χώρας γέννησης.

Όσον αφορά το βόειο κρέας επισημαίνεται ότι οι καταναλωτές μπορούν να ζητούν από τους κρεοπώλες να τους επιδεικνύουν τα καρτελάκια που συνοδεύουν όλα τα σφάγια βοοειδών και στα οποία αναγράφεται ο χρόνος και ο τόπος σφαγής του ζώου και η χώρα γέννησης και εκτροφής του.

2) Τα διάφορα κομμάτια κρέατος που αγοράζονται να μην παρουσιάζουν δυσάρεστη οσμή και ανωμαλίες στο χρώμα και στη σύσταση.

3) Αποφεύγετε την αγορά κρεάτων, κρεατοσκευασμάτων και τροφίμων γενικά από χώρους, στα οποία δεν τηρούνται οι στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής.

4) Να προτιμάτε την αγορά αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων από νομίμως λειτουργούνται εργαστήρια κρεατοσκευασμάτων ή από κρεοπωλεία που ελέγχονται από την Κτηνιατρική Υπηρεσία.

5) Οι γαλοπούλες που καταναλώνονται αυτές τις ημέρες, όταν είναι νωπές πρέπει να είναι αποπτυλωμένες και απεντερωμένες, θα πρέπει να έχουν το δέρμα άθικτο χωρίς αλλοιώσεις και το κρέας τους να μην είναι μελανό στην κοιλιά, στο λαιμό στο εσωτερικό των μηρών και να μην παρουσιάζουν δυσάρεστη οσμή.
Οι καταψυγμένες γαλοπούλες να διατηρούν την συσκευασία τους, να φέρουν τις προβλεπόμενες από το νόμο ενδείξεις, να έχουν σύσταση συμπαγή και σκληρή και να μην έχουν αποψυχθεί και επανακαταψυχθεί, πράγμα που φαίνεται από την παραμόρφωση του σχήματός τους και τα τυχόν παγωμένα οροαιματηρά υγρά στην επιφάνειά τους, κάτω από το μέσο της συσκευασίας τους.

Οι κτηνίατροι της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού είναι πρόθυμοι για τη λύση κάθε απορίας σας που θα προκύψει στην αγορά των τροφίμων σας για το εορταστικό σας τραπέζι.