Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

lop2015

ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΛΟΠ

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015 ξεκινά η χορευτική χρονιά για τον Λαογραφικό Όμιλο Πολυγύρου. Η έναρξη γίνεται στις 18:15 με το τμήμα Προνηπίων-Νηπίων. Τμήματα παιδικά λειτουργούν από την Τρίτη 15 Σεπτέμβρίου 16:00 – 18:00 και παιδικά-Εφηβικά την Παρασκευή 18 Σεπτέμβρίου 15:30 – 21:30. Τα τμήματα Αρχαρίων-Ενηλίκων-Παραστάσεων καθώς και το Μικτό Χαλκιδικής θα ξεκινήσουν 27 και 28 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα.