Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

firewood

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

Από το Δασαρχείο Πολυγύρου ανακοινώνεται ότι για την υποβολή αιτήσεων των κατοίκων Πολυγύρου για τα καυσόξυλα έτους 2015 δίνεται παράταση μέχρι και Πέμπτη 17/9/2015, λόγω του περιορισμένου αριθμού δικαιούχων που υπέβαλε αρχικά αίτηση.
Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα πρέπει να προσέρχονται με την αστυνομική τους ταυτότητα κατά τις εργάσιμες ώρες στο Δημαρχείο, για να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις.
Επισημαίνεται ότι θα ικανοποιηθούν κατά προτεραιότητα οι αιτήσεις των οικονομικά ασθενέστερων (μία αίτηση ανά οικογένεια).
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το 2015 έχουν οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (συνταξιούχοι ΟΓΑ, πολύτεκνοι και τρίτεκνοι, μακροχρόνια άνεργοι, άτομα που έχουν αναπηρία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 67% και στρατευμένοι οικογενειάρχες), οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της Δ.Κ. Πολυγύρου.

Απαραίτητο δικαιολογητικό που θα συνοδεύει την αίτηση όλων των δικαιούχων είναι και φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της ΔΟΥ οικονομικού έτους 2014 ή σε περίπτωση που αυτό δεν υπάρχει το αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του ίδιου έτους καθώς και η πιο πρόσφατη μηνιαία απόδειξη σύνταξης για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ.
Η μακροχρόνια ανεργία πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ και το ποσοστό αναπηρίας με βεβαίωση της αρμόδιας Επιτροπής, όπου θα αναγράφεται το ακριβές ποσοστό αναπηρίας. Τέλος για τους τρίτεκνους – πολύτεκνους απαραίτητο δικαιολογητικό είναι η βεβαίωση από το Σύλλογο Τριτέκνων ή Πολυτέκνων, ή το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον αρμόδιο Δήμο. Για τους αλλοδαπούς το παραπάνω πιστοποιητικό πρέπει να είναι μεταφρασμένο στα Ελληνικά.
Πληροφορίες τηλ. 2371350750, 2371350752
Η τιμή ανά χωρικό μέτρο για το 2015 είναι 17,50 ευρώ/χ.κ.μ.