Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

pka-olinthoy

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΡΟΠΟ

Ενημέρωση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής των Ελλήνων από τους κ.κ. Ευτυχία Παπανικολάου, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής, Βασίλειο Μισαηλίδη, Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου Ολύνθου και Νικόλαο Αυγέρη, Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Ολύνθου.

Κατεβάστε τη σχετική ενημέρωση