Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

water-overheated

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πράξη «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου – Καλυβών Δήμου Πολυγύρου», με προϋπολογισμό 21.876.766,64 ευρώ, που είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη».
Το έργο αφορά στην κατασκευή των έργων συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων των οικισμών Πολυγύρου και Καλυβών και πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε σχέση με τα πληθυσμιακά κριτήρια.
Συγκεκριμένα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
• Την ολοκλήρωση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς λυμάτων Πολυγύρου, συνολικού μήκους 26,9 χλμ με δύο αντλιοστάσια.
• Την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και μεταφοράς λυμάτων Καλυβών.
• Την κατασκευή ΕΕΛ Πολυγύρου – Καλυβών, δυναμικότητας 17.000 ικ, με άμεσο αποδέκτη παρακείμενο ρέμα.
Επίσης στα πλαίσια του έργου θα κατασκευαστούν και οι ιδιωτικές συνδέσεις, με ίδιους πόρους του Δήμου, προκειμένου το σύνολο του έργου να είναι εξαρχής λειτουργικό.
Τέλος θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία τα έργα συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων των οικισμών Πολυγύρου και Καλυβών.