Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

aporimatofora

ΔΥΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ

Δύο καινούρια απορριμματοφόρα, ένα μικρό χωρητικότητας 5 κ.μ., και ένα μεγάλο χωρητικότητας 16κ.μ., παρέλαβε σήμερα ο Δήμος Πολυγύρου. Τα νέα απορριμματοφόρα θα ενισχύσουν το στόλο των μηχανημάτων του Δήμου στη Δημοτική Ενότητα Γαλάτιστας. Η προμήθεια των απορριμματοφόρων κόστισε 290.000 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ «Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων 2012-2015».