Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

idrefsi

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Από το Δήμο Πολυγύρου ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε η δοκιμαστική λειτουργία του νέου δικτύου ύδρευσης και των αντίστοιχων φρεατίων στα όρια της οικοδομικής ή ρυμοτομικής γραμμής. Στις 30/08/2016 θα γίνει πλήρης διακοπή της λειτουργίας του παλιού δικτύου ύδρευσης και θα λειτουργεί πλέον αποκλειστικά το νέο δίκτυο. Ως εκ τούτου θα πρέπει οι πολίτες έως τις 30/08/2016 να κάνουν τις συνδέσεις των κατοικιών τους με τα φρεάτια ύδρευσης αρχικά στις περιοχές Αγίου Φανουρίου και Αγίου Χριστοφόρου και έως 30/09/2016 στις υπόλοιπες περιοχές του οικισμού.
Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η υδροδότηση των κατοικιών τους μετά τις 30/09/2016. Πληροφορίες στο Τμήμα Ύδρευσης Πολυγύρου, στο τηλέφωνο 2371021223.
Σημειώνεται ότι οι συνδέσεις θα γίνουν με δαπάνες των πολιτών γιατί δεν πληρώνονται από τον φορέα χρηματοδότησης.