Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

dentro-dei-new

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΗ – ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΔΕΝΤΡΩΝ

Από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ανακοινώνεται ότι συνεργεία του πρόκειται να συντηρήσουν τα δίκτυα ηλεκτροδότησης του νομού Χαλκιδικής. Σύμφωνα με τους Κανονισμούς Εγκατάστασης και Συντήρησης Υπαίθριων Γραμμών Ηλεκτρικής Ενέργειας θα πρέπει τα κλαδιά των δέντρων που γειτνιάζουν με αγωγούς να κλαδευτούν, ώστε να αποφευχθεί η τυχόν επαφή τους μα τους αγωγούς αυτούς.

Όπως είναι γνωστό η επαφή ή η επικίνδυνη γειτνίαση των δέντρων με τα ηλεκτροφόρα σύρματα είναι δυνατόν να προκαλέσουν προβλήματα στα δίκτυα με πιθανές σοβαρές συνέπειες και διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα προκαλούνται στις περιπτώσεις που δέντρα ή κλαδιά επισφαλούς αντοχής (πχ καμένα από πυρκαγιά ή ξερά) πέφτουν πάνω στις Γραμμές σε περιόδους έντονης κακοκαιρίας.
Για τον λόγο αυτό καλούνται οι κάτοικοι του νομού να γνωστοποιούν αμέσως στον ΔΕΔΔΗΕ όλο το χρόνο κάθε περίπτωση επαφής ή επικίνδυνης γειτνίασης καδιών δέντρων με τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ, που θα πέσει στην αντίληψή τους. Αμέσως και εκτός προγράμματος τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ θα φροντίσουν για το κλάδεμά τους. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 23710 22203 για τον Πολύγυρο και 23730 21358 για τα Ν. Μουδανιά.