Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

elata 2

Υποβολή αιτημάτων για την υλοτομία, μεταφορά και διακίνηση χριστουγεννιάτικων δενδρυλλίων

To δασαρχείο Πολυγύρου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς χριστουγεννιάτικων δενδρυλλίων ότι πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματά τους για την υλοτομία, μεταφορά και διακίνηση χριστουγεννιάτικων δενδρυλλίων και κλάδων μέχρι τις 11-10-2021. Προτείνεται τα αιτήματα να υποβληθούν μέσω του υπηρεσιακού emai: das-pol@damt.gov.gr