Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

asfaltostrosi

5.000.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

Αλλάζουν όψη δεκάδες δρόμοι στους οικισμούς του Δήμου Πολυγύρου στο πλαίσιο του έργου “Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών του Δήμου Πολυγύρου”, ο διαγωνισμός του οποίου διεξάγεται στις 9/06/2015.
Νέος τάπητας θα καλύψει τμήματα οδών που έχουν υποστεί μεγάλες φθορές ενώ θα ασφαλτοστρωθεί μεγάλος αριθμός τσιμεντόδρομων και χωματόδρομων στα Σανά, τα Βράσταμα, την Όλυνθο, τη Μεταμόρφωση, τις Καλύβες, τα Ψακούδια, το Κελί, την Κρήμνη, την Παλαιόχωρα, τα Ριζά, τον Ταξιάρχη, το Βάβδο, τη Γαλάτιστα, τον Πολύγυρο.
Η συνολική επιφάνεια των ασφαλτοστρώσεων πλησιάζει τα 100.000 τ.μ.
Το έργο με προϋπολογισμό 5.123.000 ευρώ χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.